Marka Bağlılığı Belirleyicileri Etkisinin Kuşaklararası Farklılıklarının Analizi, Apple&Samsung Üzerine Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Günümüzde artan rekabet koşullarından dolayı işletmelerin pazar konumunu koruması ve karlılığını sürdürebilmesi güçleşmektedir. Bundan dolayı da aynı pazara hitap eden işletmelerin rekabet etmek için kullandıkları araçların başında marka değeri boyutları gelmektedir. İşletmeler marka değeri boyutlarını kullanarak marka bağlılığı oluşturmak için; müşterinin markayı tanıması ve hatırlaması için bir marka farkındalığı yaratarak, güven duyabileceği bir marka imajı haline getirip, genel olarak ürün/hizmetin mükemmel seviyede olduğu algısını oluşturmaya çalışmaktadırlar. Buradan hareketle bu çalışmada, X, Y, Z kuşakları ile marka değeri boyutları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla iki akıllı cihaz markası seçilmiş (Apple ve Samsung) ve veriler kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen tüketicilerden yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; her iki marka için üç kuşakta modelin anlamlı olduğu görülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kuşaklar, Marka Değeri Boyutları, Akıllı Cihaz.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSE 13/1 (2020), 43-49