Wong Kar Wai Sinemasında Ticari Kaygılar ve Auteur Eleştirisi BaŞlamında Büyük Usta (2013) Filminin Analizi

dc.authorid33414en_US
dc.contributor.authorEkinci, Barış Tolga
dc.date.accessioned2020-02-16T08:18:09Z
dc.date.available2020-02-16T08:18:09Z
dc.date.issued2016
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmada Wong Kar Wai’nin Büyük Usta (2013) filmi incelenecektir. Wong Kar Wai, Hong Kong Sineması’nda auteur olarak anılır. Genel olarak Hong Kong Sineması, “Kung-fu” filmlerinin üretildiŞi bir “kültür” fabrikası olarak görülür. Bu sinemada her yıl pek çok aksiyon filmi üretilmektedir. Nitekim Wong Kar Wai’nin filmografisinde geleneksel Hong Kong Sineması ile doŞrudan başlantılı iki film bulunmaktadır: Zamanın Külleri (1994) ve Büyük Usta. Çalışmada, geleneksel “Kung-fu” anlatılarından biri olan “Ip Man filmleri” ele alınacak ve daha sonra Wong Kar Wai Sineması başlamında Büyük Usta filmi incelenecektir. Araştırmada, “sanat” filmleri ile popüler kültür ürünleri arasında kurulan ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. ÇaŞdaş sinemada bireysel bakış açısı auteur kuramına dayandırılır. Auteur kuramı, “sanat sineması” için belirleyici bir unsur olarak görülmektedir. Ancak, ticari sinemada da auteur olarak anılan pek çok yönetmen bulunmaktadır: Alfred Hitchcock ve Howard Hawks gibi. Nitekim auteur yönetmeni etkileyen toplumsal ve kültürel koşullar vardır ve film kültürel bir üründür. Bu başlamda çalışmada, auteur kavramına getirilen farklı eleştiriler bir başlık altında özetlenmiş ve yönetmenle birlikte filmleri de ele alınmıştır. Analiz bölümünde Büyük Usta filmi, yönetmenin farklı filmlerinde görülebilen anlam ilişkileri başlamında incelenmiştir. Sonuç bölümünde bu veriler, geleneksel Ip Man anlatıları ile karşılaştırılarak deşerlendirilmektedir.en_US
dc.identifier.citationKültür ve İletişim Dergisi, 2016, Cilt 19, Sayı 38, s144-168en_US
dc.identifier.issn2149-9098
dc.language.isotren_US
dc.publisherİmge Kitabevi Yayınlarıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectBüyük Ustaen_US
dc.subjectWong Kar Waien_US
dc.subjectHong Kong Sinemasıen_US
dc.subjectIp Manen_US
dc.subjectAuteur eleştirisien_US
dc.titleWong Kar Wai Sinemasında Ticari Kaygılar ve Auteur Eleştirisi BaŞlamında Büyük Usta (2013) Filminin Analizien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
63 Wong Kar Wai Sinemasında Ticari Kaygılar ve Auteur Eleştirisi BaŞlamında Büyük Usta (2013) Filminin Analizi.pdf
Boyut:
48.2 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: