Wong Kar Wai Sinemasında Ticari Kaygılar ve Auteur Eleştirisi BaŞlamında Büyük Usta (2013) Filminin Analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İmge Kitabevi Yayınları

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada Wong Kar Wai’nin Büyük Usta (2013) filmi incelenecektir. Wong Kar Wai, Hong Kong Sineması’nda auteur olarak anılır. Genel olarak Hong Kong Sineması, “Kung-fu” filmlerinin üretildiŞi bir “kültür” fabrikası olarak görülür. Bu sinemada her yıl pek çok aksiyon filmi üretilmektedir. Nitekim Wong Kar Wai’nin filmografisinde geleneksel Hong Kong Sineması ile doŞrudan başlantılı iki film bulunmaktadır: Zamanın Külleri (1994) ve Büyük Usta. Çalışmada, geleneksel “Kung-fu” anlatılarından biri olan “Ip Man filmleri” ele alınacak ve daha sonra Wong Kar Wai Sineması başlamında Büyük Usta filmi incelenecektir. Araştırmada, “sanat” filmleri ile popüler kültür ürünleri arasında kurulan ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. ÇaŞdaş sinemada bireysel bakış açısı auteur kuramına dayandırılır. Auteur kuramı, “sanat sineması” için belirleyici bir unsur olarak görülmektedir. Ancak, ticari sinemada da auteur olarak anılan pek çok yönetmen bulunmaktadır: Alfred Hitchcock ve Howard Hawks gibi. Nitekim auteur yönetmeni etkileyen toplumsal ve kültürel koşullar vardır ve film kültürel bir üründür. Bu başlamda çalışmada, auteur kavramına getirilen farklı eleştiriler bir başlık altında özetlenmiş ve yönetmenle birlikte filmleri de ele alınmıştır. Analiz bölümünde Büyük Usta filmi, yönetmenin farklı filmlerinde görülebilen anlam ilişkileri başlamında incelenmiştir. Sonuç bölümünde bu veriler, geleneksel Ip Man anlatıları ile karşılaştırılarak deşerlendirilmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Büyük Usta, Wong Kar Wai, Hong Kong Sineması, Ip Man, Auteur eleştirisi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kültür ve İletişim Dergisi, 2016, Cilt 19, Sayı 38, s144-168

Bağlantı