Türkiye'de Uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planlarının İstihdam Politikaları Açısından Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Devlet Planlama Teşkilatı kurulduğu günden bu yana on adet Kalkınma Planı uygulamaya koymuştur. Kalkınma Planları'nın tümünde ülkenin mevcut ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ortaya konmuş, arzu edilen hedefler ve ulaşılmak istenen yapı ele alınmıştır. Değişen ülke ve dünya şartları her bir planın perspektifinin farklı olmasını gerektirmiştir. İş gücü ve İstihdam konusunda ülkemiz nüfus yoğunluğu ve yapısı açısından pek çok ülkeyle rekabet edebilir konumda olmasına rağmen, altyapı yetersizlikleri, ön görülemeyen, ön görülse bile yetersiz önlem alınan global gelişmeler ve nüfusun iş gücü yapısının eksik analizleri gibi sebepler nedeniyle Kalkınma Planları'ndaki istihdam hedefleri hiçbir planda tutturulamamıştır. Son dönemlerde, oranı her geçen yıl artan işsizliği önlemek ve olumsuz sonuçlarını asgariye indirebilmek için Pasif İstihdam Politikaları'nın yanı sıra Aktif Politikaları'na da başvurulmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşgücü, İstihdam, Kalkınma Planları

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Türkiye'de Uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planlarının istihdam Politikaları Açısından Değerlendirilmesi Arş. Gör. Demet TÜZÜNKAN Volume 8 (2) 2015, 6-31

Bağlantı