Türkiye'de Uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planlarının İstihdam Politikaları Açısından Değerlendirilmesi

dc.authoridTR105578en_US
dc.contributor.authorTuzunkan, Demet
dc.date.accessioned2015-10-14T11:16:57Z
dc.date.available2015-10-14T11:16:57Z
dc.date.issued2015
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractDevlet Planlama Teşkilatı kurulduğu günden bu yana on adet Kalkınma Planı uygulamaya koymuştur. Kalkınma Planları'nın tümünde ülkenin mevcut ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ortaya konmuş, arzu edilen hedefler ve ulaşılmak istenen yapı ele alınmıştır. Değişen ülke ve dünya şartları her bir planın perspektifinin farklı olmasını gerektirmiştir. İş gücü ve İstihdam konusunda ülkemiz nüfus yoğunluğu ve yapısı açısından pek çok ülkeyle rekabet edebilir konumda olmasına rağmen, altyapı yetersizlikleri, ön görülemeyen, ön görülse bile yetersiz önlem alınan global gelişmeler ve nüfusun iş gücü yapısının eksik analizleri gibi sebepler nedeniyle Kalkınma Planları'ndaki istihdam hedefleri hiçbir planda tutturulamamıştır. Son dönemlerde, oranı her geçen yıl artan işsizliği önlemek ve olumsuz sonuçlarını asgariye indirebilmek için Pasif İstihdam Politikaları'nın yanı sıra Aktif Politikaları'na da başvurulmaktadır.en_US
dc.identifier.citationBEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Türkiye'de Uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planlarının istihdam Politikaları Açısından Değerlendirilmesi Arş. Gör. Demet TÜZÜNKAN Volume 8 (2) 2015, 6-31tr_TR
dc.identifier.issn1307 - 5063
dc.language.isotren_US
dc.publisherBeykent Üniversitesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectİşgücütr_TR
dc.subjectİstihdamtr_TR
dc.subjectKalkınma Planlarıtr_TR
dc.titleTürkiye'de Uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planlarının İstihdam Politikaları Açısından Değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Türkiye'de Uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planlarının İstihdam Politikaları Açısından Değerlendirilmesi.pdf
Boyut:
15.81 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.43 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: