Hastane Yöneticilerinin Karar Verme Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma

dc.authoridTR23391en_US
dc.contributor.authorAtes, Metin
dc.contributor.authorSevindi, Kubra
dc.date.accessioned2015-03-19T09:10:20Z
dc.date.available2015-03-19T09:10:20Z
dc.date.issued2013
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractŞimdiki zaman ile gelecek zaman arasındaki değişim dünyası içinde gerek kişi gerekse yöneticiler, önceden saptanmış amaçlara ulaşmada sayısız ve değişik sorunlarla karşı karşıya kalır ki bu sorunların varlığı kişileri çözüm bulmaya ve karar vermeye zorlar. Eğer sağlığın temel taşını oluşturan hastaneler bünyelerine öncelikle doğru yöneticileri alır ve bu yöneticiler aldıkları kararlarda isabetli olurlarsa, o kuram için başarı kaçınılmazdır. Dolayısıyla karar verme her yöneticinin geliştirmesi gereken en önemli özelliklerden birisidir. Bu tez çalışmasında; yukarıda da bahsedildiği üzere profesyonel yöneticilikte önem kazanan hastane yöneticilerinin karar verme düzeylerinin tespit edilmesi ve karar vermeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul ilindeki kamu hastanelerinin başhemşire ve hastane müdürlerinden karar verme ile ilgili olarak toplam altı bölüm ve elli iki sorudan oluşan anket sorularına yanıt vermeleri istenmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirmesi yapılmış, bulgular yorumlanarak soranlar ortaya konmuş ve bunlara dayanarak sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.identifier.citationSosyal Bilimler Dergisi/ Journal of Social Sciences (6), 1, 2013tr_TR
dc.identifier.issn1307-5063
dc.language.isotren_US
dc.publisherBeykent Üniversitesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectKarar vermetr_TR
dc.subjectHastane yönetimitr_TR
dc.subjectHastane yöneticisitr_TR
dc.titleHastane Yöneticilerinin Karar Verme Düzeylerine Yönelik Bir Araştırmaen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Hastane Yöneticilerinin Karar Verme Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma.pdf
Boyut:
10.32 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.43 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: