Hastane Yöneticilerinin Karar Verme Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Şimdiki zaman ile gelecek zaman arasındaki değişim dünyası içinde gerek kişi gerekse yöneticiler, önceden saptanmış amaçlara ulaşmada sayısız ve değişik sorunlarla karşı karşıya kalır ki bu sorunların varlığı kişileri çözüm bulmaya ve karar vermeye zorlar. Eğer sağlığın temel taşını oluşturan hastaneler bünyelerine öncelikle doğru yöneticileri alır ve bu yöneticiler aldıkları kararlarda isabetli olurlarsa, o kuram için başarı kaçınılmazdır. Dolayısıyla karar verme her yöneticinin geliştirmesi gereken en önemli özelliklerden birisidir. Bu tez çalışmasında; yukarıda da bahsedildiği üzere profesyonel yöneticilikte önem kazanan hastane yöneticilerinin karar verme düzeylerinin tespit edilmesi ve karar vermeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul ilindeki kamu hastanelerinin başhemşire ve hastane müdürlerinden karar verme ile ilgili olarak toplam altı bölüm ve elli iki sorudan oluşan anket sorularına yanıt vermeleri istenmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirmesi yapılmış, bulgular yorumlanarak soranlar ortaya konmuş ve bunlara dayanarak sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Karar verme, Hastane yönetimi, Hastane yöneticisi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi/ Journal of Social Sciences (6), 1, 2013

Bağlantı