Şarkıcı Ve Şarkıcı Olmayan Bireyler Arasında Ses Şiddeti İle Aerodinamik Parametrelerin Karşılaştırmalı İncelenmesi

dc.authorid193421en_US
dc.contributor.authorPetekkaya, Emine
dc.contributor.authorPolat, Sema Özandaç
dc.contributor.authorYücel, Ahmet Hilmi
dc.date.accessioned2021-01-25T12:36:57Z
dc.date.available2021-01-25T12:36:57Z
dc.date.issued2019
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractSesin aerodinamik parametrelerinden subglottal basınç; fonasyon için aerodinamik itici bir güç iken ses şiddetini arttırmada primer etkendir. Bu çalışmanın amacı şarkıcı bireyler ile şarkıcı olmayan bireyler arasında sesin aerodinamik parametreleri ile ses şiddet düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya 20 gönüllü ses eğitimi almış opera şan öğrencisi kadın-erkek ile ses eğitimi almamış 20 gönüllü kadın-erkek tıp fakültesi öğrencisi katıldı. Katılımcıların AeroviewPro Phonatory Aerodynamics System seti ile aerodinamik bileşenlerden subglottal hava basıncı, subglottal hava akımı ve ses basınç düzeyi (sound pressure level/SPL) verileri belirlendi. Subglottal hava akımı ses eğitimi almamış öğrencilerde (1,96±0,54) opera şan öğrencilerinden (1,48±0,31) daha yüksek bulundu (P=0,005). Subglottal hava basıncı ise ses eğitimli grupta (14,36±2,99) ses eğitimi almamış grup ortalamasından (11,32±3,47) daha yüksek değerler gösterdi (P=0,005). Ses şiddet düzeyi ortalaması ses eğitimi almış kişilerde (108,53 ± 3,48) ses eğitimi almamış kişilere oranla (101,43 ± 4,52) daha yüksek bulundu (P=0,001). Subglottal basınçtaki artışın ses şiddetinde artışa yol açtığı verilerle doğrulanmıştır. Şarkı söylemek aerodinamik açıdan laryngeal yapıların etkin kullanımını öğretmektedir.en_US
dc.identifier.citationSağlık Bilimleri Dergisi 2018; 28: 19-22,en_US
dc.identifier.issn1018-3655
dc.language.isoenen_US
dc.publisherErciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectSubglottal hava basıncıen_US
dc.subjectSubglottal Hava akımıen_US
dc.subjectSes basınç düzeyien_US
dc.titleŞarkıcı Ve Şarkıcı Olmayan Bireyler Arasında Ses Şiddeti İle Aerodinamik Parametrelerin Karşılaştırmalı İncelenmesien_US
dc.title.alternativeComparatıve Analysıs Of Sound Intensıty And Aerodynamıc Parameters Between Sıngers And Non-Sıngersen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
86 ŞARKICI VE ŞARKICI OLMAYAN BİREYLER ARASINDA SES ŞİDDETİ İLE AERODİNAMİK PARAMETRELERİN.pdf
Boyut:
1018.47 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:

Koleksiyon