Şarkıcı Ve Şarkıcı Olmayan Bireyler Arasında Ses Şiddeti İle Aerodinamik Parametrelerin Karşılaştırmalı İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

Özet

Sesin aerodinamik parametrelerinden subglottal basınç; fonasyon için aerodinamik itici bir güç iken ses şiddetini arttırmada primer etkendir. Bu çalışmanın amacı şarkıcı bireyler ile şarkıcı olmayan bireyler arasında sesin aerodinamik parametreleri ile ses şiddet düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya 20 gönüllü ses eğitimi almış opera şan öğrencisi kadın-erkek ile ses eğitimi almamış 20 gönüllü kadın-erkek tıp fakültesi öğrencisi katıldı. Katılımcıların AeroviewPro Phonatory Aerodynamics System seti ile aerodinamik bileşenlerden subglottal hava basıncı, subglottal hava akımı ve ses basınç düzeyi (sound pressure level/SPL) verileri belirlendi. Subglottal hava akımı ses eğitimi almamış öğrencilerde (1,96±0,54) opera şan öğrencilerinden (1,48±0,31) daha yüksek bulundu (P=0,005). Subglottal hava basıncı ise ses eğitimli grupta (14,36±2,99) ses eğitimi almamış grup ortalamasından (11,32±3,47) daha yüksek değerler gösterdi (P=0,005). Ses şiddet düzeyi ortalaması ses eğitimi almış kişilerde (108,53 ± 3,48) ses eğitimi almamış kişilere oranla (101,43 ± 4,52) daha yüksek bulundu (P=0,001). Subglottal basınçtaki artışın ses şiddetinde artışa yol açtığı verilerle doğrulanmıştır. Şarkı söylemek aerodinamik açıdan laryngeal yapıların etkin kullanımını öğretmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Subglottal hava basıncı, Subglottal Hava akımı, Ses basınç düzeyi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sağlık Bilimleri Dergisi 2018; 28: 19-22,

Bağlantı

Koleksiyon