Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi

dc.authorid34241en_US
dc.contributor.authorAkman, Mehmet
dc.contributor.authorDurmuşçelebi, Ezgi
dc.date.accessioned2021-04-30T09:10:57Z
dc.date.available2021-04-30T09:10:57Z
dc.date.issued2021
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı: obezite ile depresyon ve benlik saygısı durumunun ilişkisini değerlendirmektir. Çalışmanın örneklemini psikiyatrik hastalığı bulunmayan, gebe ve emziklilik döneminde olmayan, 18 yaş üstü 251 kişi oluşturmuştur. Çalışma, İzmir Gaziemir 13 Nolu Sevgi Aile Sağlığı Merkezi’nde 35.12.038 Nolu Aile Hekimliği Birimi’nde Haziran-Temmuz 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür. Bireylere genel özelliklerinin sorgulandığı bir anket formu uygulanmış, bireylerin antropometrik öl-çümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel ve kalça çevresi) alınmış ve beden kütle indeksi (BKİ) değer-leri hesaplanmıştır. Bireylerin benlik saygısı durumu Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CBSÖ) ile depresyon durumu ise Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile belirlenmiştir. İstatistiksel analizler IBM Sta-tistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22,0 programı ile gerçekleştirilmiştir ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda BKİ ile BDÖ puanı arasında istatistiki olarak anlamlı, pozitif yönde ve zayıf düzeyde ilişki gözlenmiştir (r=0,126; p<0,05). CBSÖ puanı ile BDÖ puanı arasında istatistiki olarak anlamlı, negatif yönde ve orta düzeyde ilişki gözlenmiştir (r=-0,445; p<0,01). Kadınların bel çevresi kategorileri açısından (88 cm altı ile 88 cm ve üstü) BDÖ puanları ara-sında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,05). Bel çevresi 88 cm ve üstü olan kadınla-rın BDÖ puanı daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak obezite psikososyal yönden de değerlendirilmeli ve tedavisi çok kapsamlı bir yaklaşımla ele alınmalıdır.en_US
dc.identifier.citationUluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl : 11 Cilt :17 Sayı :34, 2021en_US
dc.identifier.doi10.26466/opus.852864
dc.identifier.issn1302-2636
dc.identifier.trdizinid403944en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/403944
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26466/opus.852864
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectBenlik saygısıen_US
dc.subjectBeden kütle indeksien_US
dc.titleObezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi.pdf
Boyut:
470.13 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: