Ağ Toplumu Yaklaşımı İle Akademik Bir Sosyal Ağ Modeli İçin Graf Veri Tabanı Önerisi

dc.authorid215774en_US
dc.contributor.authorDeğerli, Alper
dc.date.accessioned2021-12-24T14:47:52Z
dc.date.available2021-12-24T14:47:52Z
dc.date.issued2021
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractSon yirmi beş yılda enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan dramatik gelişim iletoplumsal ilişki biçimlerinin bilinen yapısal formları dönüşüme uğramıştır. Castells’in AğToplumu olarak ifade ettiği ve akışlar iktidarı olarak betimlediği toplumsal yapının günümüzündijital dünyasındaki izdüşümleri olarak yorumlanabilecek online sosyal ağlar sosyalleşmeninyeni formları olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal ağlar yoluyla bilgi akışının hiç olmadığıkadar hızlı ve yoğun gerçekleştiği günümüzde, motivasyonunu bilginin üretimi ve yayımındanalan akademik dünyayı da bu kapsam dışında düşünmek mümkün olmayacaktır. Bu amaçlaonline sosyal ağlarda bilginin sınırsız dolaşımı yoluyla bilginin demokratikleşmesi ve bilgiyeaçık erişim felsefesi ile örtüşen bir akademik yayın ve referans veri tabanı oluşturulmayaçalışılmıştır. Bu kapsamda geleneksel veri tabanlarının sahip olduğu kısıtların aksine sosyalağlar gibi ağ formunda şekillenen toplulukları kolaylıkla modelleyebilmesi nedeniyle, bir grafveri tabanı platformu olan Neo4j kullanılarak bir alternatif akademik sosyal ağ modeli için veritabanı önerisi sunulmuştur.en_US
dc.identifier.citationBeykoz Akademi Dergisi, 2021; 9(1), 68-88en_US
dc.identifier.doi10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.68-88
dc.identifier.issn1309-128X
dc.identifier.trdizinid452433en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/452433
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.68-88
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherBeykoz Akademi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectAğ Toplumuen_US
dc.subjectOnline Sosyal Ağlaren_US
dc.subjectGraf Veri Tabanıen_US
dc.titleAğ Toplumu Yaklaşımı İle Akademik Bir Sosyal Ağ Modeli İçin Graf Veri Tabanı Önerisien_US
dc.title.alternativeGraph Database Proposal for an Academıc Socıal Network Model wıth Network Socıety Approachen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
1 Ağ Toplumu Yaklaşımı İle Akademik Bir Sosyal Ağ Modeli İçin Graf Veri Tabanı Önerisi.pdf
Boyut:
1.41 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: