Ağ Toplumu Yaklaşımı İle Akademik Bir Sosyal Ağ Modeli İçin Graf Veri Tabanı Önerisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykoz Akademi Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Son yirmi beş yılda enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan dramatik gelişim iletoplumsal ilişki biçimlerinin bilinen yapısal formları dönüşüme uğramıştır. Castells’in AğToplumu olarak ifade ettiği ve akışlar iktidarı olarak betimlediği toplumsal yapının günümüzündijital dünyasındaki izdüşümleri olarak yorumlanabilecek online sosyal ağlar sosyalleşmeninyeni formları olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal ağlar yoluyla bilgi akışının hiç olmadığıkadar hızlı ve yoğun gerçekleştiği günümüzde, motivasyonunu bilginin üretimi ve yayımındanalan akademik dünyayı da bu kapsam dışında düşünmek mümkün olmayacaktır. Bu amaçlaonline sosyal ağlarda bilginin sınırsız dolaşımı yoluyla bilginin demokratikleşmesi ve bilgiyeaçık erişim felsefesi ile örtüşen bir akademik yayın ve referans veri tabanı oluşturulmayaçalışılmıştır. Bu kapsamda geleneksel veri tabanlarının sahip olduğu kısıtların aksine sosyalağlar gibi ağ formunda şekillenen toplulukları kolaylıkla modelleyebilmesi nedeniyle, bir grafveri tabanı platformu olan Neo4j kullanılarak bir alternatif akademik sosyal ağ modeli için veritabanı önerisi sunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ağ Toplumu, Online Sosyal Ağlar, Graf Veri Tabanı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykoz Akademi Dergisi, 2021; 9(1), 68-88