Birleştirilmiş SWARA-COPRAS Yaklaşımını Kullanarak Trüf Mantarı Yetiştirilmesi için Bölge Seçimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

Özet

Trüf mantarı, gerek sahip olduğu oldukça yoğun aromatik tadı ve gerekse de besin değeri ile Dünya genelinde gurme şeflerin aradığı ve sıklıkla kullandığı bir lezzettir. Özellikle doğal ve doğaya dönük beslenmenin hızla yayıldığı son yıllarda oldukça zor yetişen trüf mantarları verilen emek karşılığı alınan ekonomik değer ve ithalat avantajı açısından da ülkelerin en önemli tarım ürünlerinden biri olmaya adaydır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de kurulması planlanan trüf mantarı yetiştirme alanının hangi ilde kurulması ile ilgili çok kriterli bir model önerilmiştir. 10 kriterden ve 3 alternatif ilden oluşan model, son yıllarda kullanım alanını genişleten iki farklı çok kriterli karar verme yönteminin entegrasyonu ile çözülmüştür. Çözümün ilk aşamasında alternatiflerin değerlendirilmesi için önerilen 10 kriterin ağırlıklarının belirlenmesinde uzmanların kriterleri önem sırasına göre sıralamalarına dayanan Adım Adım Ağırlık Değerlendirme Oran Analizi (Step Wise Weight Assessment Ratio Analysis / SWARA) yöntemi kullanılmış, bu yöntemle elde edilen kriter ağırlıklarına göre alternatifler Karmaşık Oransal Değerlendirme (Complex Proportional Assessment / COPRAS) yöntemi ile değerlendirilmiştir. Çalışma, konusunda uzman kişilerin görüşlerini alarak yetiştirilmesi oldukça zor olan trüf mantarının yetiştirilme şartlarının incelenmesini sağlamış ve en doğru alternatif sıralamasının elde edilmesine yardımcı olarak tarım konusunda yatırım yapacak olan girişimcilere ve ülke yönetimine yol göstermiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

SWARA, COPRAS, Trüf mantarı, Çok kriterli karar verme, Ttarım

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2019, 12(3), 1232-1253