Eğitim ve Görsel Okuryazarlık İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Görsel okuryazarlık, göz ve zihin arasındaki bağlantıya gönderme yapan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Zihin söz konusu olduğunda ise bir dönüşümün varlığından söz etmek mümkün hale gelmektedir. Eğitim de, zihni değiştiren bir olgu olarak tasarlanabilir. Çalışmanın konusunu, bu türden bir bağlantı oluşturmaktadır. Eğitimin, zihin ve buna bağlı olarak görsel alandaki farkındalık düzeyleri üzerinde bir etkisi olup olmadığı, üzerinde yoğunlaşılan temel sorunsaldır. Çalışmada, derinlemesine görüşme tekniği kullanılmış ve bu teknik yardımıyla, eğitim programlarının görsel okuryazarlığa ilişkin yönelimci yorumlama pratiği üzerindeki etkileri incelenmiştir. Farklı alanlarda eğitim alan önlisans düzeyindeki öğrencilere sanatçı Ara Güler'e ait üç farklı fotoğraf gösterilmiş ve öğrencilerin okuma pratikleri üzerinden kimi çıkarımlar elde edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, görsel okuryazarlık yönelimleri üzerinde, alınan eğitim kadar, kişisel yeterlilikler, deneyimleme ve özellikle ilginlik düzeyinin belirleyici olduğu vargısına ulaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Görsel Okuryazarlık, Eğitim, Ara Güler, Derinlemesine Görüşme, Görsel İletişim

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi/ Journal of Social Sciences (6), 1, 2013

Bağlantı