Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus casei’nin, Metisilin dirençli ve metisilin duyarlı Staphylococcus aureus biyofilm genlerine in-vitro etkisinin incelenmesi

dc.authorid110993en_US
dc.authorid243533en_US
dc.authorid229975en_US
dc.contributor.authorDinç, Hikmet
dc.contributor.authorDemirci, Mehmet
dc.contributor.authorYiğin, Akın
dc.date.accessioned2021-01-25T12:36:54Z
dc.date.available2021-01-25T12:36:54Z
dc.date.issued2019
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractStaphylococcus aureus’un icaA ve icaR genleri üzerinden düzenlediği biyofilm yeteneği, oluşturdukları enfeksiyonlar ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada, Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus casei’nin, metisilin duyarlı (MSSA) ve metisilin dirençli (MRSA) S. aureus suşlarının icaA ve icaR gen ekspresyonlarına etkisinin in-vitro olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: IcaA ve icaR gen ekspresyonlarının kontrolü için 6 tüp hazırlandı. 37oC’da %5 CO2’li ortamda inkübe edildi. İnkübasyonun 6., 12., ve 24. saatinde RNA izolasyonları yapıldı. cDNA sentezi sonrasında,icaA, icaR ve 16SrRNA genlerine spesifik primerler ile real-time PCR’la çalışıldı. Delta delta Ct yöntemine göre sonuçlar analiz edildi. Bulgular: S. aureus ATCC 43300 (MRSA) ve S. aureus ATCC 29213 (MSSA) icaA gen ve icaR ekspresyonları, L. acidophilus ve L. casei ile karşılaşma sonrası sırasıyla down regülasyon ve upregulasyon göstermiştir. 12. saat ve 24. saatte saptanan icaA ve icaR gen ekspresyon seviyelerinin hem MRSA hem de MSSA suşlarında benzer olduğu gözlenmiştir. Öneri: Sonuç olarak, çalışmamız, probiyotik etkili L. acidophilus ve L. casei suşlarının S. aureus suşlarının biyofilm etkinliklerini icaA ve icaR gen ekspresyonlarını real-time PCR yöntemi ile araştıran ilk çalışmadır. L. acidophilus ve L. casei’nin in-vitro ortamda MRSA ve MSSA suşlarını etkileyerek icaA ve icaR gen ekspresyonlarını değiştirebildikleri saptanmıştır. Probiyotik etkili bu suşların antibiyofilm özelliklerinin S. aureus enfeksiyonlarına karşı yeni bir mücadele seçeneği olabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.identifier.citationEurasian J Vet Sci, 2019, 35, 1, 44-48en_US
dc.identifier.doi10.15312/EurasianJVetSci.2019.221
dc.identifier.issn1308-9552
dc.identifier.trdizinid330527en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/330527
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15312/EurasianJVetSci.2019.221
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectS. aureusen_US
dc.subjectBiyofilmen_US
dc.subjectReal-timeen_US
dc.subjectPCRen_US
dc.subjectProbiyotiken_US
dc.titleLactobacillus acidophilus ve Lactobacillus casei’nin, Metisilin dirençli ve metisilin duyarlı Staphylococcus aureus biyofilm genlerine in-vitro etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the in-vitro effect of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei on biofilm genes of methicillin-resistant and methicillin-sensitive Staphylococcus aureusen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
85 Investigation of the in-vitro effect of Lactobacillus acidophilus and.pdf
Boyut:
364.96 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: