Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus casei’nin, Metisilin dirençli ve metisilin duyarlı Staphylococcus aureus biyofilm genlerine in-vitro etkisinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Erişim Hakkı

Özet

Staphylococcus aureus’un icaA ve icaR genleri üzerinden düzenlediği biyofilm yeteneği, oluşturdukları enfeksiyonlar ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada, Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus casei’nin, metisilin duyarlı (MSSA) ve metisilin dirençli (MRSA) S. aureus suşlarının icaA ve icaR gen ekspresyonlarına etkisinin in-vitro olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: IcaA ve icaR gen ekspresyonlarının kontrolü için 6 tüp hazırlandı. 37oC’da %5 CO2’li ortamda inkübe edildi. İnkübasyonun 6., 12., ve 24. saatinde RNA izolasyonları yapıldı. cDNA sentezi sonrasında,icaA, icaR ve 16SrRNA genlerine spesifik primerler ile real-time PCR’la çalışıldı. Delta delta Ct yöntemine göre sonuçlar analiz edildi. Bulgular: S. aureus ATCC 43300 (MRSA) ve S. aureus ATCC 29213 (MSSA) icaA gen ve icaR ekspresyonları, L. acidophilus ve L. casei ile karşılaşma sonrası sırasıyla down regülasyon ve upregulasyon göstermiştir. 12. saat ve 24. saatte saptanan icaA ve icaR gen ekspresyon seviyelerinin hem MRSA hem de MSSA suşlarında benzer olduğu gözlenmiştir. Öneri: Sonuç olarak, çalışmamız, probiyotik etkili L. acidophilus ve L. casei suşlarının S. aureus suşlarının biyofilm etkinliklerini icaA ve icaR gen ekspresyonlarını real-time PCR yöntemi ile araştıran ilk çalışmadır. L. acidophilus ve L. casei’nin in-vitro ortamda MRSA ve MSSA suşlarını etkileyerek icaA ve icaR gen ekspresyonlarını değiştirebildikleri saptanmıştır. Probiyotik etkili bu suşların antibiyofilm özelliklerinin S. aureus enfeksiyonlarına karşı yeni bir mücadele seçeneği olabileceği düşünülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

S. aureus, Biyofilm, Real-time, PCR, Probiyotik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 1, 44-48