A Data Envelopment Analysis Model For The Efficiency Measurement Of Facilities Providing Oral And Dental Health Services: The Case Of Istanbul

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Pamukkale University

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan tesislerin göreli etkinliklerini ölçmek için bir Veri Zarflama Analizi (VZA) modeli önerilmiştir. Bu amaçla, karar verici tercihlerinin model çıktılarına, yani tedavi alternatiflerine yansıtılabildiği Ağırlık Kısıtlı VZA (AK-VZA) modeli kurgulanmıştır. Çıktıların hepsinin eşit önemde olduğunu varsayan Temel VZA (T-VZA) modeli ise karşılaştırma amacıyla kullanılmıştır. İstanbul’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı tesisler üzerinde yapılan analiz sonuçları, önerilen AK-VZA’nın T-VZA’ya göre daha gerçekçi ve seçici sonuçlar verdiğini göstermiştir. Tesislerin etkinlik performanslarına bakıldığında ise, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri (ADSH) gibi büyük ölçekli tesislerin Eğitim Araştırma Hastaneleri (EAH) ve Devlet Hastaneleri (DH) gibi ağız ve diş sağlığı açısından küçük ölçekli tesislere göre çok daha etkin olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde tesis büyüklüğünün etkinlik için önemli bir unsur olduğunu göstermektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Etkinlik analizi, Veri zarflama analizi, Ağırlık kısıtlama, Ağız ve diş sağlığı hizmetleri

Kaynak

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Q1

Cilt

Sayı

Künye

Pamukkale Univ Muh Bilim Derg, 26(4), 768-778, 2020