Konut Değerinin Oluşmasında Ve Zorunlu Deprem Sigortası Sahipliğinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği

Özet

Çalışma, günümüzde insanlar için yaşamları boyunca önemli bir yere sahip olan konutun fiyatının belirlenmesinde konutun hangi özelliklerinin önemli olduğunu saptamayı ve konutun güvenliği ile ilgili olarak kanunen yaptırılması zorunlu olan zorunlu deprem sigortası (ZDS) sahipliğinde hangi faktörlerin etkili olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada kullanılan veriler, anket yöntemine dayalı olarak Erzurum il merkezinde konut sahibi 570 kişiye uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmacılar tarafından oluşturulan anket, geçerlilik ve güvenirlik testine tabi tutulmuş ve çalışma verileri güvenilir bulunmuştur. Konut fiyatının oluşmasında etkili faktörlerin belirlenmesinde hedonik fiyatlama modeli, ZDS sahipliğinde etkili faktörlerin belirlenmesinde ise iki kategorili lojistik regresyon modeli kullanılmıştır. Analizler, SPSS 23.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonunda; konutun fiyatının belirlenmesinde etkili faktörlerin; evin büyüklüğü, konutun kira getirisi, bina kat sayısı, daire sayısı ve bina yaşı değişkenlerinin etkili olduğu tespit edilmiştir. ZDS sahipliğinde ise 41 faktörün (yaş, eğitim durumu, meslek, hanedeki birey sayısı, ZDS bilgi, evin büyüklüğü, evin oda sayısı, ikamet süresi, konutun kira değeri, binada daire sayısı, piyasa değeri, çelik daire kapısı, ilk yardım çantası, apartman dış kapısında otomatik kapı açma cihazı, kasko sigortası, hırsızlık sigortası, ZDS olağan düşüncesi (5 adet madde), ZDS faydasının olmadığı düşüncesi (7 adet madde), ZDS'nin yaygınlaştırma düşüncesi (2 adet madde), deprem riski (2 adet madde), binaların depreme dayanıklık durumu (1 adet madde), depreme hazırlık durumu (3 adet madde)) etkili olduğu tespit edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Konut Fiyatlaması, Zorunlu Deprem Sigortası, Hedonik, Lojistik Regresyon

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2020 S.261 s195-224