Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalısmada liderlik tipleri ile is gören performansı arasındaki iliski ampirik olarak test edilmistir. Çalısmanın amacı otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmada otokratik, demokratik, hümanist lider tiplerinden hangilerinin kisilerle iliskilendirildiği ve is gören performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Arastırmanın evrenini otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın çalısanları olusturmaktadır. Arastırmada firmada çalısan toplam kisi sayısı baz alınarak örneklem seçimi yapılmıstır ve 51 kisiye ulasılmıstır. Anket çalısması besli likert tipi derecelendirme ölçeği ile olusturulmustur. Çalısmanın sonucunda liderlik tipleriyle is gören performansı arasında orta düzeyde anlamlı bir iliski bulunmustur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Performans Yönetimi, Liderlik, Liderlik Türleri, İş gören, Başarı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Kış-2015 Cilt:14 Sayı:52 (130-145)

Bağlantı