Giysi Tasarımında Evrensellik ve İssey Miyake

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Tasarlamak, insanoğlunun eline aldığı nesne ve malzemelere biçim verip onlara yeni bir işlev ve kimlik kazandırmak istemesiyle ortaya çıkan bir eylemdir. Özellikle sanayi devrimi sonrasında üstünde çalışılan ve prensipleri üzerine kafa yorulan tasarım kavramı hayatın her alanında durmaksızın devam eden bir süreçtir. Tasarımın fonksiyonellik, estetik, geçerlilik, süreklilik, özgünlük gibi bünyesinde barındırdığı özelliklerin en önemlilerinden birisi de evrensel bir dile sahip olarak tüm insanlığa ve kültür birikimine çağdaş bir yorumla hitap edebilmesidir. Evrenselliğe giden yolda, özgünlük ve yerel kültür ögelerinden alınan kuvvetli bir temelle evrensel kültür ögelerine hitap etmek, bunu yaparken de yeni ve özgün bir tarz geliştirmek kaçınılmazdır. Giysi tasarımı özelinde bu konuya değinirken göze çarpan tasarımcıların ilki Japon tasarımcı ?ssey Miyake’dir. Tasarımlarında doğu ve Japon esintilerini hissettirmekle beraber batı ve doğuyu harmanlayarak oluşturduğu üst tasarım kimliğinde kendi tarzını yaratmış; fark edilir, ayırt edilebilir, modern bir tasarım dili oluşturmuş olan Miyake yerelden evrensele ulaşma olgusunu incelerken önemli bir örnek olarak dikkati çekmekte ve üzerinde durmaya değer bir tasarımcı olarak görülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Evrensellik, tasarım dili, yerel kültür, giysi tasarımı, İssey Miyake, sentez, Batı, Doğu

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 3(2), 2009, 125-143

Bağlantı