Dünyada Ve Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Gelişimi = Development Of Television Broadcasting In Turkey And The World

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Güven Plus Grup A.Ş.

Erişim Hakkı

Özet

En etkili ve yaygın kitle iletişim aracı olma özelliğine sahip olan televizyon günümüz modern dünyasında ilgi sınırlarını toplumsalın ötesine genişleterek küreselleşme olgusunun uluslararası yayıcısı konumuna gelmiştir. Bu çalışmada medya sektöründe yaşanan dönüşüm süreci ve bunların dünya ve ülkemiz televizyon yayıncılığı üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda geçmişten günümüze yaşanan gelişmelerin televizyon yayıncılığı sektöründe neden olduğu yapısal değişiklikler ile Türkiye’de televizyon yayıncılığında meydana getirdiği değişiklikler araştırılmıştır. Bu bağlamda da televizyon yayıncılığının tarihine göndermelerde bulunularak eleştirel bir analiz yapılmış, olası gelişmeler dikkate alınarak, ulusal düzeyde ileriye yönelik bir televizyon örgütlenmesine ilişkin görüşler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Televizyon, Yayıncılık, Çocuk

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2015, Cilt: 4 Sayı: 14