Lineer Karma Model Altında Sabit ve Rasgele Etkiler İçin Blue ve Blup Denklemleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Çalışmada u ve ? rasgele vektörlerinin ilişkili olduğu kabulü altında singüler kovaryans matrisine sahip y = X? + Zu + ? lineer karma modeli ele alınmıştır. Bu model altında sabit etkilerin en iyi lineer yansız tahmin edicisi (BLUE) denklemi ve rasgele etkilerin en iyi lineer yansız ön tahmin edicisi (BLUP) denklemi, sabit etkili lineer modeller ve bu sabit etkili lineer modellere yeni gözlemlerin eklemesiyle elde edilen modeller vasıtasıyla elde edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

BLUE, BLUP, lineer karma model, sabit etkili lineer model

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Sayı 7(1) 2014, 13 - 24

Bağlantı