Türkiye Ve KKTC'de İç Mimarlık Eğitiminde Koruma Bilinci Üzerine Güncel Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Çukurova Üniv. Sosyal Bil. Enst.

Erişim Hakkı

Özet

Sahip olduğumuz kültürel varlıklarla oldukça zengin bir potansiyele sahip ülkemizde kültürel mirası koruma sorunsalı üzerinde her zaman düşünmeye ve yeni fikirler geliştirmeye ihtiyaç vardır. Yanlış uygulamalarla kaybolan değerleri geri getirmek olası değildir. Bu yanlışların ortadan kaldırılarak kültürel mirasın geleceğe doğru aktarılması konusunda önemli bir role sahip olan eğitimin, ilgili alanlar kapsamında dikkatle sorgulanması ve geliştirilmesi gerekir. Pek çok disiplinin ilgi alanına giren Koruma olgusu ile İç Mimarlık arasındaki ilişki, kültürel mirasın mimari ölçekteki mekansal boyutu üzerinden değerlendirilir. Mesleki yeterlilikler açısından eğitim önemli sorumluluklar üstlenir. Disiplinler arası ilişkiler doğrultusunda, İç Mimarlığın yanı sıra Koruma disiplininin de gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen bu çalışmanın konusu eğitimi irdelemeye yöneliktir. Çalışmada konuya açıklık getiren giriş bölümünün ardından, İç Mimarlık ve Koruma disiplinleri arasındaki ilişki açıklanmış, daha sonra Türkiye ve KKTC’de bulunan üniversitelerdeki programlarda yer alan dersler incelenerek, İç Mimarlık eğitiminin Koruma kapsamındaki yeterliliği araştırılmıştır. Sonuç olarak, eleştiri ve önerilerin yer aldığı çalışma göstermiştir ki; İç Mimarlık eğitiminde lisans düzeyinde oluşturulması gereken koruma bilincinin, lisansüstü düzeyde geliştirilmesi, mimari mirasın donanımlı uzmanlar tarafından korunması açısından gereklidir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İç Mimarlık, İç Mekan, Koruma, Eğitim, Mimari Miras, Kültürel Miras

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, 2019, Sayfa 294-31

Bağlantı