Yalova ilinde ikamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasabe Etik Algısı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışma, muhasebe etiği kapsamında Yalova ilinde ikamet eden muhasebe meslek mensuplarının muhasebe etik algı düzeyini ve meslek etiğine olan bakış açılarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Yalova'da ikamet eden 40 meslek mensubuna ulaşılmış, 32'sinden geri dönüş sağlanmıştır. Bu bağlamda, uygulanan ankete geri dönüş oranı %80 olmuştur. Elde edilen anket verileri ise SPSS programına girilmiş ve rapor edilmiştir. Araştırma için uygulanan ankette 5'li Likert Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan meslek mensuplarının çoğunluğu erkek, 30-39 yaş aralığında, fakülte mezunu, SMMM, 15 yıldan fazla tecrübeli ve 50'den fazla mükellefe sahip bireylerdir. Araştırma sonuçlarına göre, muhasebe meslek mensuplarının genel olarak etik ve meslek etiği kavramlarına duyarsız kalmadıkları ve kendilerini bu konularda sürekli geliştirmeye arzulu bir davranış sergiledikleri belirlenmiştir. Birçok noktada etik kurallara uyulduğu, ancak bir takım spesifik konularda etik kurallara uygun hareket edilmediği tespit edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yalova ilinde ikamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasabe Etik Algısı, Cevdet Kızıl, Vedat Akman, Sultan Aras, Naim Onur Erzin Volume 8 (1) 2015, 6-31

Bağlantı