Denetimli Serbestlik

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Türk Hukuku bakımından Denetimli Serbestlik Tedbiri; suçtan zarar gören kişileri ve suç isnadı altında bulunan kişilerin topluma kazandırılması sürecinde yardımcı alternatif bir kurumdur. Kanunumuzda bir yaptırım olarak düzenlenmemiştir. İki izlilik ilkesi gereğince, güvenlik tedbirleri ve cezalarla birlikte uygulanabileceği gibi ayrı ayrı da uygulanabilmektedir. Fakat ceza ilişkisini düşüren bir kurum niteliğinde de değerlendirilmemelidir. Denetimli Serbestlik Tedbiri, özünde insan onuruna saygı ilkesini barındırmaktadır. Ceza Hukukunun “ultima ratio” (son çare) karakterini uygulanabilir kılar. Denetimli Serbestlik Tedbiri, kişileri rehabilite etmeyi hedefleyen ve onlara ceza adaletinin tanıdığı ikinci şans sayesinde suçluluk ile mücadele amacı taşıyan yardımcı bir kurumdur. Özünde bir yaptırım değildir. Bu nedenle dayandığı temel ilkeleri farklıdır. Toplumsal barışa, suçlu bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına hizmet eder.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Denetimli Serbestlik Tedbiri, Ceza Adaleti, Onarıcı Adalet, İki İzlilik İlkesi, Denetimli Serbestlik Tedbirinin Yardım Edici Karakteri

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2/3 (2016), 51-75

Bağlantı