Lojistik Performansın Ve Reklamların Satın Alma Davranışlarına Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mehmet Dursun Erdem

Erişim Hakkı

Özet

Sürekli değişim ve gelişim yaşandığı bir ortamda işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri ve rekabet avantajı elde etmeleri her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. İşletmelerin tüketici ihtiyaçlarının karşılaşmasının yanısıra tüketiciye değer katması temel esastır. Değişen ve farklılaşan müşteri istek ve beklentilerine karşı uluslararası pazarlarda rakip işletmelere karşı devamlı bir üstünlük sağlayabilmenin yollarından biri de lojistik performansındaki başarıdır. Küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet ortamında, lojistik performans işletmeler açısından stratejik bir özelliğe sahiptir. Ürün ve hizmetlerin tüketiciye ulaşması sürecinde teslimatın hızı, taşımanın maliyeti, depolama ve dağıtım verimliliği, lojistik faaliyetlerin kalitesi ve esnekliği, zamanında ve hasarsız bir şekilde teslimatın yapılması satın alma davranışlarını doğrudan etkileyen unsurların başında gelmektedir. Lojistik performansındaki başarı, tedarik, üretim ve pazarlama arasındaki ilişkiyi güçlendirerek, tüketicilerin satın alma davranışlarını yönlendirebilmektedir. Tüketici satın alma davranışlarının incelenmesindeki temel amaç, tedarik, üretim, lojistik, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonudur. Bu çalışmanın amacı; lojistik performansın ve reklamların satın alma öncesi ve sonrası tüketici davranışları üzerindeki etkilerini incelemektedir. Araştırmanın kapsamını İstanbul’da faaliyet gösteren reklam, akaryakıt, inşaat, sağlık ve madeni yağ sektörlerindeki işletmeler oluşturmaktadır. Araştırmada lojistik performansın ve reklamların satın alma öncesi ve sonrası tüketici davranışları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İşletmelerin ürün ve hizmetlerinin tüketiciye ulaştırması sürecinde, lojistik faaliyetlerdeki verimliliğin yüksek olmasının ve reklamların etkili olmasının satın alma davranışlarını olumlu yönde etkilediği görülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Lojistik, Lojistik performans, Reklam, Tüketici Satın Alma Davranışları

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Turkish Studies Volume 14 Issue 7, 2019, p. 4113-4130