Do MNCs and Local Companies Differ in Their Relationship With Agencies?

Küçük Resim Yok

Tarih

2007

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yerli firmalar ve Türkiye’deki çokuluslu firmaların reklam ajanslarıyla ilişkilerindeki farklılıkları inceleyen keşifsel çalışma, Türkiye’nin en büyük 101 reklamveren kuruluşundan 52’sinin yöneticileriyle yapılananketlerden yararlanmaktadır. 27’si yabancı sermayeli olan bu kuruluşların yöneticileriyle yüz yüze görüşülerek çokuluslu firmaların reklam ajansı hizmetinin çeşitli yönlerine ilişkin memnuniyeti, ajanslarından duyduğu genel memnuniyet ve ajanslarıyla ilişkilerindeki uygulamalar açısından yerli kuruluşlarla aralarında farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Ajans yönetimine ilişkin reklamveren uygulamalarında ve ajansla ilişkinin süresinde önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ancak, memnuniyet düzeylerinde herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Bulgular, çokuluslu kuruluşların reklam ajanslarıyla ilişkilerinin yönetiminde yerli kuruluşlara göre daha kurumlaşmış oldukları sonucuna işaret etmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

1

Künye