Hiperbolik Düzlemde İki Parametreli Homotetik Hareketler Üzerine Bir Çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu makalede, hiperbolik düzlemde iki parametreli homotetik hareketler araştırıldı. Aynı zamanda ?(??, ??) konumunda iki parametreli hiperbolik homotetik hareketin sürüklenme hızı, pol doğruları, Hodografı ve ivme polleri çalışıldı. Son olarak homotetik sabiti ? nin 1 olma durumunun bu çalışmanın özel bir hali kaldığı görülecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İki Paremetreli Hareket, Hiperbolik Hareket, Homotetik Hareket, Düzlem Kinematiği, Robotik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Sayı 7(2) 2014, 1 – 20

Bağlantı