Genelleştirilmiş İnvolutif Matrislerin Lineer Kombinasyonu Üzerine Bir Algoritma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

X+, X matrisinin Moore-Penrose tersini göstersin. Çalışmada, c1,c2 € C\{0} ve G1, G2 matrisleri G1+ = G1 ve G2+ = G2 koşulunu sağlayan n x n boyutlu değişmeli matrisler olmak üzere; (c1G1 + c2G2 )+ = c1G1 + c2G2 ifadesinin sağlandığı durumlar için sayısal örnek oluşturan bir algoritma verilmektedir. Ayrıca, verilen algoritmayı kullanarak elde edilen bazı örnekler de çalışmanın sonuna eklenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genelleştirilmiş involutif matris, Moore-Penrose Tersi, EP matris, Tripotent matris

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 6(2) 2013, 163 - 171

Bağlantı