Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi

dc.contributor.authorYaşar, Neslişah
dc.contributor.authorAkın, Semiha
dc.date.accessioned2024-03-13T09:50:09Z
dc.date.available2024-03-13T09:50:09Z
dc.date.issued2023
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırma palyatif bakım servislerinde yatarak tedavi gören hastaların semptomlarının ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bu araştırmada örneklemi Mayıs-Eylül 2019 tarihleri arasında tedavi gören 100 palyatif bakım hastası oluşturdu. Veriler “Semptomları ve Eğitim Gereksinimlerini Tanılama Formu” kullanılarak toplandı. Veriler frekans, aritmetik ortalama, yüzde gibi betimsel istatistikler ile analiz edildi. Bulgular: Araştırma grubunun %56’sı kadın, yaş ortalaması 44,82 ± 13,73 yıl bulundu. Palyatif bakım servisinde yatarak tedavi gören hastalar tedavi sürecinde en sık ve yoğun şekilde cinsel fonksiyonlarda azalma (%98), tat kaybı (%89), umutsuzluk (%87), iştahsızlık (%87), kilo kaybı (%84), uykulu hissetme (%83) ve ağrı (%83) yaşadıklarını bildirdi. Hastaların sıklıkla yalnızlıkla (%73) ve ilaç yan etkileriyle baş etme (%62), beslenme (%58), hastalığa ve tedaviye uyum sağlama (%45) konularında destek ve eğitim almak istedikleri belirlendi. Sonuç: Palyatif bakım hastalarının ve bakım veren bireylerin hastalık, tedavi ve semptom yönetimi konularında eğitim gereksinimlerinin karşılanması, verilen eğitimin etkinliğinin yakından izlenmesi önerilir.en_US
dc.identifier.endpage123en_US
dc.identifier.issn1301-1421
dc.identifier.issn3023-6754
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.identifier.trdizinid1164898en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1164898
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2487
dc.identifier.volume33en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofSağlık ve Toplumen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titlePalyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar