Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu araştırma palyatif bakım servislerinde yatarak tedavi gören hastaların semptomlarının ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bu araştırmada örneklemi Mayıs-Eylül 2019 tarihleri arasında tedavi gören 100 palyatif bakım hastası oluşturdu. Veriler “Semptomları ve Eğitim Gereksinimlerini Tanılama Formu” kullanılarak toplandı. Veriler frekans, aritmetik ortalama, yüzde gibi betimsel istatistikler ile analiz edildi. Bulgular: Araştırma grubunun %56’sı kadın, yaş ortalaması 44,82 ± 13,73 yıl bulundu. Palyatif bakım servisinde yatarak tedavi gören hastalar tedavi sürecinde en sık ve yoğun şekilde cinsel fonksiyonlarda azalma (%98), tat kaybı (%89), umutsuzluk (%87), iştahsızlık (%87), kilo kaybı (%84), uykulu hissetme (%83) ve ağrı (%83) yaşadıklarını bildirdi. Hastaların sıklıkla yalnızlıkla (%73) ve ilaç yan etkileriyle baş etme (%62), beslenme (%58), hastalığa ve tedaviye uyum sağlama (%45) konularında destek ve eğitim almak istedikleri belirlendi. Sonuç: Palyatif bakım hastalarının ve bakım veren bireylerin hastalık, tedavi ve semptom yönetimi konularında eğitim gereksinimlerinin karşılanması, verilen eğitimin etkinliğinin yakından izlenmesi önerilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Sağlık ve Toplum

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

33

Sayı

1

Künye