Turizm Sektöründe Strateji Seçimi İçin Bulanık Veriler Yardımıyla Hiyerarşik Ağ Modeli Ve Swot Analizi: Türkiye Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Sakarya Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Avrupa ve Asya kıtalarının üzerinde konumlanan Türkiye etrafının denizlerle kaplı olması ve bünyesinde barındırdığı doğal ve tarihi zenginlikler nedeniyle hem yerli hem de yabancı turistler için geçmişten günümüze önemli bir cazibe merkezi olmuş ve turizm sektörü Türkiye ekonomisi için önemli bir lokomotif görevi görmüştür. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için önemli bir kaynak olan turizm sektörünün geliştirilmesi için Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde sektörün güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini ortaya koyan SWOT analizi ile entegre edilmiş hiyerarşik model açıklanmış ve Türkiye turizm sektörü için en uygun geliştirici stratejinin seçilmesine çalışılmıştır. Bu noktada üçgensel sayılar ile değerlendirilen hiyerarşik modelin kriter ve alt kriterleri önce bulanık analitik hiyerarşi prosesi (Bulanık AHP) ve ardından da bulanık analitik ağ prosesi (Bulanık ANP) yöntemleri ile çözümlenmiş ve her iki teknikle bulunan strateji sıralamaları karşılaştırılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

SWOT analizi, Bulanık AHP, Bulanık ANP, Strateji seçimi, Türkiye turizm sektörü

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21 (5), 915~931, 2017