Marmara Bölgesinde Muhasebe-Denetim Mesleğinin Önemi Üzerine Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Kesit Yayınları

Erişim Hakkı

Özet

Denetimin tarihi aslen Dünya’da çok eski zamanlara dayanmakta olsa da, Türkiye’de modern anlamda denetim anlayışının geçmişi uzun değildir. Buna karşın, denetimin önemi hem Dünya’da hem de Türkiye’de son yıllarda giderek artmaktadır. Denetimin işletmelere, yatırımcılara, kamu kuruluşlarına ve diğer paydaşlara sayısız yararı bulunmaktadır. Firma mali tablolarının gerçeği yansıtması, yatırımların doğru bir şekilde kanalize edilmesi, işletme paydaşlarının doğru bilgilerle donatılması, muhasebe hile ve usulsüzlüklerinin engellenmesi, verginin adaletli bir şekilde toplanması ve şeffaflığın temin edilmesi denetim ile mümkün olmaktadır. Denetimin vurgulanan öneminden hareketle, bu çalışmada özel sektör ve kamu sektörü denetim uygulamaları ile bakış açısı birlikte incelenmiştir. Araştırma, özel sektör kapsamında bağımsız denetçiler ve kamu sektörü kapsamında da vergi müfettişi yardımcıları üzerinde mülakat metodolojisini uygulamış, önemli bulgulara ulaşmıştır

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Muhasebe, Denetim, Marmara Bölgesi, Bağımsız Denetçi, Vergi Müfettiş Yardımcısı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 193-211

Bağlantı