Dilin işlevleri: Metin Eylem Kuramı Yaklaşımı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2007

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada dilin işlevleri, metin eylem-kuramı açısından incelenmeye çalışılacaktır. Öncelikle dilin işlevleri söz-eylem kuramı açısından irdelenecektir. Söz-eylem kuramı yalnızca tümce düzeyinde kaldığı için doğal dillerdeki tüm eğretilemeleri açıklamak konusunda yetersizdir. Metin-eylem kuramı, söz-eylem kuramının sınırlarının genişletilerek metni de içine alan ve onu değerlendirme konusunda daha yetkindir. Son olarak da dilin işlevleri her iki yaklaşım açısından eleştirel bir biçimde incelenmeye çalışılacaktır. Bir yaklaşımın ötekisinden daha üstünlüğü vurgulanmayacak ancak söz-eylem kuramının, dilin işlevlerini açıklamak açısından kimi yetersizliklerine değinilecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İletişim, işlev, söz-eylem, metin-eylem, kişilerarası, metinsel, anlatım, betimleme, düşsel

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Joıımal of Social Sciences 1 (2), 2007, 124-138

Bağlantı