Uncitral Tahkim Kurallarının Türk Tahkim Hukuku Üzerindeki Yansımaları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Devlet yargısının bir alternatifi olarak gelişen ve özellikle de uluslararası ticaret uyuşmazlıklarının çözümünde başvurulan tahkim, her geçen gün uygulaması artan bir yargılama faaliyeti haline gelmiştir. Türk hukukunda, gerek iç tahkimi düzenleyen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) ilgili hükümlerinin gerekse milletlerarası tahkimi düzenleyen 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun (MTK) hazırlık aşamasında 1985 tarihli UNCITRAL Model Kanunu’ndan yararlanılmıştır. Bu çalışmada ise yine UNCITRAL tarafından 1976 yılında hazırlanan ve 2010 yılında revize edilen Tahkim Kuralları ile MTK ve HMK hükümleri karşılaştırılarak benzerlikler ve farklılıklar gözler önüne serilmeye çalışılacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İç Tahkim, Milletlerarası Tahkim, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL), 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1/2 (2015), 215-231

Bağlantı