Yüzeysel Temelli Yapı Grubunun Dinamik Davranışının İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışma kapsamında, farklı temel genişliğine sahip yüzeysel temelli bir yapı grubunun dinamik davranışı 2 boyutlu sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İlk aşamada deprem ivme kaydı binalara D-B yönlü (x-x yönlü), ikinci aşamada ise K-G yönlü (y-y yönlü) etki ettirilmiştir. Farklı kat yüksekliklerine sahip bu yapı grubu kendi içinde değerlendirildiğinde, K-G yönlü analizlerde, ivme kaydının maksimum olduğu zaman aralığında en büyük yer değiştirme 5 katlı binanın tepe noktasında 0.55 m elde edilmiştir. Aynı kat adedine sahip binanın temel genişliği modelde 2 katı kadar artırıldığında, elde edilen yatay yer değiştirme değeri daha düşük elde edilmiştir. Her iki doğrultudaki ivme kaydının binalara etki ettirildiği durumlar karşılaştırıldığında; K-G yönlü durumda elde edilen yer değiştirme değerleri D-B doğrultusunda elde edilen yer değiştirme değerlerine göre %50 oranında azalmıştır. Binaya etkiyen deprem kuvvet yönünün deprem bölgelerinde inşa edilecek yapılar için “depreme dayanıklılık modellemelerinde” önemli bir parametre olduğu tespit edilmiştir. İnceleme alanı, D-B doğrultulu bir fay sistemi içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla, çalışmadan elde edilen dinamik analizler incelendiğinde, D-B uzantılı binaların diğer yönlerde yer alan aynı özelliklere sahip binalara göre daha az hasar aldığı tespit edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sonlu elemanlar yöntemi, Yapı-temel-zemin davranışı, 1999 Düzce depremi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 11, Sayı 1, 2018, 137 – 158