Banka Müşterilerinin Konut Kredisi Açısından Tercih Düzeylerinin İncelenmesi = Analysıs Of Preference Levels Of Bank Customers In Terms Of Housıng Loan

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Güven Grup A.Ş.

Erişim Hakkı

Özet

Toplum hayatının ekonomik ve sosyal bakımdan en önemli unsurlarından bir tanesi olan konut kentlerin şekillenmesinde çok büyük katkı sağlarken, toplumların gelişmişlik düzeyleri ile bilgi birikimlerini de yansıtmaktadır. Gelişmiş ülkelerde konut, ülke halkı için sadece bir ihtiyacın giderilmesi bakımından önemliyken, yani, doğrudan konut ihtiyacı ile ilgili iken, ülkemizde konut, ihtiyacın giderilmesinden öte; sosyal güvenlik sistemindeki yetersizlik nedeniyle, gelecekte bir gelir temin edilmesi yani kira geliri ihtiyacıyla, bir yatırım aracı olarak rant sağlanması amacıyla ile ilgili görülmektedir. Dünyada konut sorununa çözüm olarak sunulan uzun vadeli konut finansmanı sisteminin temel konusu konut olup, temel hedefi ise tüketiciye kurumsal yöntemlerle konut edindirmektir. Tüketicilerin konut kredisi kullanırken; tercih sebepleri farklılık gösterdiği ortaya çıkar. Gelir düzeyi, faiz oranları, gayrimenkul fiyatları vb. gibi bazı faktörlerin müşteriler tarafından bankaların kredi çekmek için tercih edilmeye sebep olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Banka, Müşteri, Konut, Konut Kredisi, Tercih

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

UHBAB, Cilt: 4 Sayı: 11 Yıl: 2015

Bağlantı