Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynlerinde Mükemmeliyetçilik Ve Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

Özet

Amaç: Bu araştırma ile; Bursa ili örnekleminde, 7-18 yaş arasında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı almış ve almamış çocukların ebeveynlerinin mükemmeliyetçilik ve DEHB tanısı açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini; Bursa ilinde ikamet eden 7-18 yaş arasında çocuğu olup, çocuklarında DEHB tanısı olan 135 ebeveyn ile çocuklarında DEHB tanısı olmayan 135 ebeveyn oluşturmaktadır. Veri kaynakları: Katılımcılar; Kişisel Bilgi Formu, Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS ve Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Bulgular: DEHB tanısı alan çocukların ebeveynlerinin DEHB toplam puan ortalamaları, tanı almayan çocukların ebeveynlerinin ortalamalarından anlamlı şekilde yüksektir. DEHB tanısı almış ve almamış çocukların ve ailelerinin demografik ve klinik özelliklerine göre dağılımlarında anlamlı ilişki bulunmuştur. DEHB tanısı almış çocukların ebeveynlerinin mükemmeliyetçilik toplam puan ortalamalarının, tanı almayan çocukların ebeveynlerinin ortalamalarından anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: DEHB tanısı almış olan çocukların ebeveynlerinde, DEHB toplam puan ortalamaları ve mükemmeliyetçilik toplam puan ortalamaları anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. Key words: Hyperactivity, parental comparison, perfectionism Anahtar kelimeler: Hiperaktivite,

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hiperaktivite, Ebeveyn, Karşılaştırma, Mükemmeliyetçilik

Kaynak

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Cukurova Med J 2018;43(3):581-588