Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi

dc.contributor.authorÇağdaş, Tülin
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:24Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:24Z
dc.date.issued2019
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractDevlet toplulukları içerisinde yer alan federal devlet, bünyesinde iki çeşit devlet barındırmaktadır.Bunlar ‘Federal Devlet’ ve ‘Federe Devletler’dir. Federal devlete aynı zamandafederasyon da denmektedir. Federasyonu, Dünya üzerinde birçok devlet kabuletmiş ve uygulamıştır. Federalizm ise federal devletin örgütlenmesi neticesinde ortayaçıkmış olan siyasi bir sistemdir ve bu sistem birtakım özellikleri içermektedir. Özelliklede federalizm dendiği zaman akla, devlet yetkilerinin federal devlet ve federe devletlerarasında paylaşılması gelmektedir. Yerinden yönetimde ise idari ve siyasi yetkilerdenbazıları merkezi idare teşkilatının dışında yer alan otoritelere devredilmektedir. Yerindenyönetim siyasi ve idari olmak üzere iki çeşittir. Federalizmde de yerinden yönetimdede yetkiler, merkez ile yerel birimler arasında paylaşılmaktadır. Bu noktada aralarındabenzerlik mevcuttur fakat her şeye rağmen aralarında önemli ve ayırt edici farklar bulunduğundansöz konusu iki sistem birbirinden ayrılmaktadır.en_US
dc.identifier.endpage180en_US
dc.identifier.issn2148-6883
dc.identifier.issn2687-6663
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage161en_US
dc.identifier.trdizinid331993en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/331993
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2603
dc.identifier.volume6en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofİstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleFederal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar