Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Devlet toplulukları içerisinde yer alan federal devlet, bünyesinde iki çeşit devlet barındırmaktadır.Bunlar ‘Federal Devlet’ ve ‘Federe Devletler’dir. Federal devlete aynı zamandafederasyon da denmektedir. Federasyonu, Dünya üzerinde birçok devlet kabuletmiş ve uygulamıştır. Federalizm ise federal devletin örgütlenmesi neticesinde ortayaçıkmış olan siyasi bir sistemdir ve bu sistem birtakım özellikleri içermektedir. Özelliklede federalizm dendiği zaman akla, devlet yetkilerinin federal devlet ve federe devletlerarasında paylaşılması gelmektedir. Yerinden yönetimde ise idari ve siyasi yetkilerdenbazıları merkezi idare teşkilatının dışında yer alan otoritelere devredilmektedir. Yerindenyönetim siyasi ve idari olmak üzere iki çeşittir. Federalizmde de yerinden yönetimdede yetkiler, merkez ile yerel birimler arasında paylaşılmaktadır. Bu noktada aralarındabenzerlik mevcuttur fakat her şeye rağmen aralarında önemli ve ayırt edici farklar bulunduğundansöz konusu iki sistem birbirinden ayrılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

1

Künye