Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma

dc.contributor.authorGüner, M. Fatih
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:43Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:43Z
dc.date.issued2009
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractKamu yönetimindeki reform çalışmaları kamu idarelerinin iç denetim uygulamalarını doğrudan etkilemektedir. Klasik anlamda güçlü bir teftiş deneyimi ve birikimi bulunan kamu idareleri çağdaş iç denetim uygulamalarına geçiş süreci içinde bulunmaktadır. Klasik teftiş anlayışı uzunca bir süreden beri soruşturmaya dayalı olması, geçmişe yönelik incelemeler yapması ve yapıcı öneriler üretememesi nedeniyle eleştirilmektedir. İç denetim ise bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Kamu iç denetçilerinin katılımı ile yürütülen araştırma sonuçları iç denetim farkındalık düzeyinin oldukça düşük olduğunu ve iç denetim paydaşlarının iç denetim konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıklarını ortaya koymaktadır.en_US
dc.identifier.endpage227en_US
dc.identifier.issn1304-8880
dc.identifier.issn1304-8899
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage209en_US
dc.identifier.trdizinid95120en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/95120
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2783
dc.identifier.volume18en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofÇukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırmaen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar