Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kamu yönetimindeki reform çalışmaları kamu idarelerinin iç denetim uygulamalarını doğrudan etkilemektedir. Klasik anlamda güçlü bir teftiş deneyimi ve birikimi bulunan kamu idareleri çağdaş iç denetim uygulamalarına geçiş süreci içinde bulunmaktadır. Klasik teftiş anlayışı uzunca bir süreden beri soruşturmaya dayalı olması, geçmişe yönelik incelemeler yapması ve yapıcı öneriler üretememesi nedeniyle eleştirilmektedir. İç denetim ise bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Kamu iç denetçilerinin katılımı ile yürütülen araştırma sonuçları iç denetim farkındalık düzeyinin oldukça düşük olduğunu ve iç denetim paydaşlarının iç denetim konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıklarını ortaya koymaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

2

Künye