Çatışma Yönetimi Tarzları Tercihinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Kafkas üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü

Erişim Hakkı

Özet

Çalışma hayatının kaçınılmaz bir parçası olan çatışmaların yönetiminde tercih edilen tarzların belirlenmesinde kişilik özelliklerin rolü büyük önem taşımaktadır. Farklı kişilik özellikleri farklı çatışma yönetimi tarzının seçilmesine etki etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın konusunu çatışma yönetimi ve kişilik özellikleri konuları oluşturmaktadır. Çalışanların sahip olduğu farklı kişilik özelliklerinin tercih ettikleri çatışma yönetimi tarzları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma İstanbul'da akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir işletmenin çalışanlarını kapsayan 160 kişi üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda kişilik özelliklerinin çatışma yönetimi tarzları üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığı görülmüştür

Açıklama

Anahtar Kelimeler

: Çatışma Yönetimi Tarzları, , Kişilik Özellikleri,, Beş Faktör Kişilik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Bahar Spring 2017, Sayı Number 19, 287-307