Kriz yönetimi ve güç kullanımı

dc.contributor.authorYılmaz, Sait
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:45Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:45Z
dc.date.issued2008
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractDevletin güç ve kaynaklrı ulusal çıkarlar doğrultusunda kullanılırken iyi düşünülmüş, hazırlıklı, tüm aktör, süreç ve vasıtaları entegre eden bir kriz yönetim sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Kriz yönetiminden amaç öncelikle savaşa varmadan ama gerekirse güç kullanarak sonuç almaktır. Bunun için kriz yönetimi savaşa varmayan yöntemleri ve güç kullanım vasıtalarını kademeli olarak uygulamaya hazır olmalıdır. Bütün bunlar yapılırken uluslararası ortamın kuralları ve düzenlemeleri içinde meşruiyet sağlamak ve diğer devletlerin desteğini almak önemlidir. Bu makalenin amacı kriz yönetim sisteminden başlayarak uluslararası ilişkilerde güç kullanımı ve müdahalelerin kavramsal çerçevesi ile ilgili akademik literatürümüze katkı sağlamaktır. Bu kapsamda, öncelikle kriz, kriz yönetimi, istihbarat fonksiyonları ile politika, strateji ve güç ilişkileri ile ilgili kavramsal çatı açıklanmıştır. Müteakiben ulusal güvenlik politikasının yürütülmesi sürecinde kriz yönetimi ile ulusal çıkarların sağlanması arasındaki bağlantı ortaya konmuştur. Uluslararası ilişkilerde güç kullanımı, uluslararası hukuk ve rejimler dahilinde uygulandığı zaman meşruiyet kazanır ve başarı vadeder. Bu yüzden uluslararası sorun çözme teknikleri, kriz yönetim tedbirleri ve müdahalelerin kapsamına özel önem verilmiştir. Kriz yönetiminde yeterli güce sahip olmak kadar, uygun bir güç projeksiyonuna ve gücü kullanma iradesine de sahip olmak gereklidir.en_US
dc.identifier.endpage169en_US
dc.identifier.issn1303-6831
dc.identifier.issn2148-1776
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.identifier.trdizinid78951en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/78951
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2796
dc.identifier.volume7en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofSavunma Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKriz yönetimi ve güç kullanımıen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar