Kriz yönetimi ve güç kullanımı

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Devletin güç ve kaynaklrı ulusal çıkarlar doğrultusunda kullanılırken iyi düşünülmüş, hazırlıklı, tüm aktör, süreç ve vasıtaları entegre eden bir kriz yönetim sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Kriz yönetiminden amaç öncelikle savaşa varmadan ama gerekirse güç kullanarak sonuç almaktır. Bunun için kriz yönetimi savaşa varmayan yöntemleri ve güç kullanım vasıtalarını kademeli olarak uygulamaya hazır olmalıdır. Bütün bunlar yapılırken uluslararası ortamın kuralları ve düzenlemeleri içinde meşruiyet sağlamak ve diğer devletlerin desteğini almak önemlidir. Bu makalenin amacı kriz yönetim sisteminden başlayarak uluslararası ilişkilerde güç kullanımı ve müdahalelerin kavramsal çerçevesi ile ilgili akademik literatürümüze katkı sağlamaktır. Bu kapsamda, öncelikle kriz, kriz yönetimi, istihbarat fonksiyonları ile politika, strateji ve güç ilişkileri ile ilgili kavramsal çatı açıklanmıştır. Müteakiben ulusal güvenlik politikasının yürütülmesi sürecinde kriz yönetimi ile ulusal çıkarların sağlanması arasındaki bağlantı ortaya konmuştur. Uluslararası ilişkilerde güç kullanımı, uluslararası hukuk ve rejimler dahilinde uygulandığı zaman meşruiyet kazanır ve başarı vadeder. Bu yüzden uluslararası sorun çözme teknikleri, kriz yönetim tedbirleri ve müdahalelerin kapsamına özel önem verilmiştir. Kriz yönetiminde yeterli güce sahip olmak kadar, uygun bir güç projeksiyonuna ve gücü kullanma iradesine de sahip olmak gereklidir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Savunma Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

1

Künye