Gelişen Ekonomilerde Sosyal İnovasyon ve Milli Yenilik Sistemlerini İnceleyen Araştırmaların Betimsel İçerik Analizi

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sosyal inovasyon ve Millî Yenilik Sistemleri (MYS), son yıllarda üzerinde önemle durulan konular haline gelmiştir. İnovasyon; akla gelebilecek her alanda ortaya konabilen, dolayısıyla birçok türü olan bir olgudur. Bu türlerden biri olan sosyal inovasyon; sosyal bir soruna getirilmiş önceki yöntemlerden daha etkili, verimli, sürdürülebilir, adil ve özgün bir çözüm olarak önem kazanmaktadır. MYS ise faaliyetleri ve etkileşimleri yeni teknolojileri başlatan, geliştiren ve yaygınlaştıran kamu ve özel sektörlerdeki kurum ve kuruluşların bir ağı olarak ayrı bir öneme sahiptir. Sosyal inovasyon ve MYS, gelişen ekonomilerin gelişmiş kategoriye sıçramaları için üzerinde önemle durmaları gereken hususları kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı, literatürde sosyal inovasyon ve MYS’nin gelişen ekonomiler bağlamında ele alındığı çalışmaların betimsel içerik analizinin yapılması ve bunların çeşitli kıstaslara göre eğilimlerinin ve hangi hususları kapsadığının belirlenmesidir. Bu maksatla Web of Science (WoS) veritabanından çeşitli kriterlere göre belirlenen SSCI endeksli 77 makale, betimsel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bulguların gösterdiği eğilimlerin değerlendirilmesine sonuç bölümünde yer verilmiştir. Sonuçlar; iş birliği, etkileşim, yenilikçi bir kültür ile dinamik ve etkin politikaların öneminin öne çıktığını göstermektedir. Bu çalışmanın, gelişen ülkeler bağlamında sosyal inovasyon ve MYS ile ilgili gelecekte yapılacak olan çalışmalara ve çeşitli alanlarda oluşturulacak politikaların şekillenmesine katkı sağlaması umulmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal İnovasyon, Millî Yenilik Sistemleri, Betimleyici İçerik Analizi, Gelişen Ekonomiler

Kaynak

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

2

Künye