Doğal Karar Verme Ölçeği (DKVÖ): Kavramsal Tanım ve Ölçek Geliştirme Çalışması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Doğuş Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmanın amacı doğal karar verme davranışlarını ölçmede kullanılabilecek “Doğal Karar Verme Ölçeği”ni geliştirmektir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları en az 10 yıl deneyimi bulunan 554 yöneticinin (63 itfaiyeci, 143 polis, 12 acil servis ekibi, 184 askeri personel ve 152 yönetici) katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçek geliştirme çalışmasında açıklayıcı faktör analizi kullanılmış, kriter geçerliliği yapılmış, madde ayırt edicilikleri belirlenmiş, paralel test yapılmış ve Cronbach Alpha güvenirlik değeri (?=0.809) hesaplanmıştır. Analizler sonucunda, altı maddelik “doğal karar verme ölçeği” geliştirilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Naturalistic Decision Making Scale, Scale Development, Decision Making, Naturalistic Decision Making

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 21 (1) 2020, 101 - 115

Bağlantı