Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları = Pregnant Women’s Attitudes Towards Glucose Tolerance Test in the Context of Gestational Diabetes Risk Factors

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

Erişim Hakkı

Özet

Amaç: Gestasyonel diyabet risk faktörleri bağlamında, kadınların glukoz tolerans testine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Çalışma Planı: Çalışma 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. Gebeliğinin herhangi bir haftasında olan 513 kadına gestasyonel diyabet risk faktörleri, glukoz tolerans testi, teste karşı düşünce ve bilgi kaynakları hakkında anket uygulandı. Bulgular: Gebelerin %64.3’ü glukoz tolerans testini zararlı görmektedir. Bu kadınların %58.7’sinde gestasyonel diyabet için en az bir risk faktörü pozitiftir. Daha önce gestasyonel diyabet öyküsü olan ve gebelik öncesinde glukoz intoleransı olan kadınlarda teste karşı pozitif tutum sıklığı daha yüksektir. Beden kütle indeksi ve yaş gruplarında teste karşı tutum benzerdir. Kitle iletişim araçları teste karşı olumsuz düşüncelerin ana kaynağıdır. Sonuç: Gebe kadınlarda glukoz tolerans testine karşı yaygın bir negatif tutum durumu mevcuttur. Bu tutum tanı almamış vaka sayısında ve komplikasyon sıklığında artışa neden olabilecek potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Diyabet, Gestasyonel, Tanı, Tutum

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sağlık ve Toplum Dergisi, 2018, Cilt:28,Sayı: 2

Bağlantı