HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması

dc.contributor.authorTiryaki, Büşra Abide
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:24Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:24Z
dc.date.issued2019
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractHukuk yargılamamızda davanın taraflarına, tasarruf ilkesi uyarınca özgürlük tanınmıştır. Davanın taraflarının sahipolduğu bu özgürlük, kimi zaman yargılamayı uzatma tehlikesi barındırır. Davanın açılmamış sayılması, davanınsürüncemede bırakılmasına engel olan kurumlardan bir tanesidir. Davanın açılmamış sayılması bu işlevinin yanı sırabelli koşulların varlığı hâlinde gündeme gelen bir yaptırımdır.Davanın açılmamış sayılmasını gerektiren hâller, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun çeşitli hükümlerinde düzenlenmiştir.Çalışmamızda yalnızca söz konusu hükümlerden HMK m.54 ve HMK m.77 ele alınmıştır. Öncelikle davanın açılmamış sayılmasıkavramı ve davanın açılmamış sayılmasının hukukî niteliği incelenmiştir. Ardından ilgili hükümler, doktrin ve uygulamaaçısından irdelenmiştir. Çalışmamız ile doktrin ve uygulamanın bir noktada buluşmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir.en_US
dc.identifier.endpage152en_US
dc.identifier.issn2587-2419
dc.identifier.issue13en_US
dc.identifier.startpage137en_US
dc.identifier.trdizinid314954en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/314954
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2609
dc.identifier.volume7en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAntalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleHMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılmasıen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar