HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hukuk yargılamamızda davanın taraflarına, tasarruf ilkesi uyarınca özgürlük tanınmıştır. Davanın taraflarının sahipolduğu bu özgürlük, kimi zaman yargılamayı uzatma tehlikesi barındırır. Davanın açılmamış sayılması, davanınsürüncemede bırakılmasına engel olan kurumlardan bir tanesidir. Davanın açılmamış sayılması bu işlevinin yanı sırabelli koşulların varlığı hâlinde gündeme gelen bir yaptırımdır.Davanın açılmamış sayılmasını gerektiren hâller, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun çeşitli hükümlerinde düzenlenmiştir.Çalışmamızda yalnızca söz konusu hükümlerden HMK m.54 ve HMK m.77 ele alınmıştır. Öncelikle davanın açılmamış sayılmasıkavramı ve davanın açılmamış sayılmasının hukukî niteliği incelenmiştir. Ardından ilgili hükümler, doktrin ve uygulamaaçısından irdelenmiştir. Çalışmamız ile doktrin ve uygulamanın bir noktada buluşmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

13

Künye